เหมือนจะมีข่าวดีสำหรับวงการกีตาร์ หลังจากที่ CITES ได้ระบุให้ไม้ Rosewood ถูกควบคุมในการส่งข้ามพรมแดนประเทศที่เข้าร่วมสนธิสัญญา เพื่อป้องกันไม้ในตระกูล Rosewood จากการถูกนำไปใช้มากจนเกิดจนเสี่ยงต่อการสูญพันธ์​

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดนตรีได้ต่อสู้มากว่า 2 ปี เพื่อที่จะสามารถส่งเครื่องดนตรีที่มีส่วนประกอบของ Rosewood ข้ามประเทศได้อีกครั้ง ด้วยเหตุผลว่าการใช้ Rosewood ในอุตสาหกรรมนี้มีจำนวนน้อยมากๆเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกทั้ง Rosewood ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องดนตรีมีส่วนสำคัญในวัฒนธรรมดนตรีเป็นอย่างมาก

รูปจาก http://www.guitar.com

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา คณะกรรมการของ CITES ได้อนุมัติให้เครื่องดนตรีที่มีส่วนประกอบของ Rosewood อาจจะถูกส่งข้ามพรมแดนได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาต (ส่วนที่เป็นวัตถุดิบน่าจะยังถูกควบคุมต่อไป)

เราน่าจะได้เห็นกีตาร์ที่ใช้ Rosewood จากผู้ผลิตหลายๆเจ้าน่ากลับมาเร็วๆนี้ครับ

ข้อมูลจาก
https://www.npr.org/2019/08/27/754509680/musical-instruments-to-be-exempt-from-restrictions-on-heavily-trafficked-rosewoo?t=1566922191460

https://guitar.com/news/a-return-for-rosewood-cites-lifts-restrictions-on-musical-instruments/