Peter Sow

Guitarist, Musician, Gear Freak!!

“BOSS” i AM WORKSHOP ON TOUR’ 2012

เป็น Workshop แรกที่ผมได้ทำร่วมกับ แจ็ค ธรรมรัตน์, ป๊อป วรวิทย์ โดย ธีระมิวสิค จัดทั้งหมด 4 จังหวัดด้วยกัน ได้แก่ ขอนแก่น, นครราชสีมา, หาดใหญ่ และเชียงใหม่

ขอนแก่น @ หจก.ขอนแก่นมาราธอน 30 มิ.ย. 2012

นครราชสีมา @ โรงแรมซิตี้พาร์ค 1 ก.ค. 2012

หาดใหญ่ @ โรงแรมรีเจนซี่ หาดใหญ่ 8 ก.ค. 2012

เชียงใหม่ @ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ก.ค. 2012

Presentation จากงาน Workshop


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: