Peter Sow

Guitarist, Musician, Gear Freak!!

สัมภาษณ์สื่อกับ Andy Cole 2022

ผมได้รับความไว้วางใจให้เป็นล่ามให้กับ Andy Cole ในการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชล ก่อนงานแถลงข่าว The Match Bangkok Century Cup 2022

ขอบคุณที่ไว้วางใจครับ

%d bloggers like this: