6-Strings Diary EP นี้จะพาทุกท่านไปจ่ายภาษีนำเข้า เพื่อทำนุบำรุงประเทศชาติครับ!! .

Black Friday เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ทาสการตลาดอย่างผมก็เสียเงินไปตามระเบียบ ของที่สั่งไว้จากญี่ปุ่นมาถึงแล้ว ก็ต้องไปเสียภาษีนำเข้าเพื่อประเทศชาติ

ผมเลยจะพาทุกคนไปดูวิธีการคำนวนภาษีนำเข้า และขั้นตอนการดำเนินการจ่ายภาษีและรับของผ่านไปรษณีย์ไทย และถ้าผมได้มีโอกาสได้สั่งของแล้วต้องไปจ่ายภาษีที่หน่วยงานของกรมศุลกากรในอนาคต ผมจะถ่ายมาให้ดูกันอีกครั้งครับ