หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินหรือได้เห็นสองคำนี้ถ้าดูรีวิวหรือไปอ่านสเป็ค อุปกรณ์ด้านภาพและเสียงที่เป็น Digital ไม่ว่าจะเป็น TV, กล้องถ่ายรูป, กล้องถ่ายวีดีโอ, Audio Interface หรือ Multi Effects …. ว่าแต่ว่ามันคืออะไร?​

ในโลกของ Digital นั้น คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้จัดการกับข้อมูลต่างๆรู้จักแค่ตัวเลข 0 กับ 1

ข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียงนั้นเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่รู้จัก จริงต้องมีการสุ่มเก็บตัวอย่างข้อมูล (Sampling) และแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลทาง Digital

กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ จะทำการเก็บข้อมูลภาพที่กล้องเห็นในเฟรมเป็นจุดๆ (Resolution) และทำการถอดหรัสว่าแต่ละจุดที่เก็บนั้นเป็นสีอะไร? (Color Depth)

ในส่วนของเสียง Conveter จะทำการเก็บข้อมูลของเสียงโดยแบ่งว่าจะเก็บข้อมูลกี่จุด กี่ครั้งใน 1 วินาที (Sampling Rate) และแต่ละจุดที่เก็บข้อมูลนั้นเสียงมีความดัง-เบาแค่ไหน (Bit Depth)

การเก็บข้อมูลเหล่านี้มีขั้นตอนอย่างไร?​ ยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น การเก็บข้อมูลก็ละเอียดขึ้น ข้อมูลที่ละเอียดขึ้นส่งผลต่อภาพและเสียงอย่างไร?​

#6StringsDiary เทปนี้จะพาไปพบกับคำตอบครับ

6-Strings Diary EP14: Sampling Rate และ Bit Depth คืออะไร?​

ขอบคุณ Studio ‘n Co เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับถ่ายทำครับ