ผมตั้งใจทำเว็บขึ้นมาเพื่อรวบรวมงานและข้อมูลที่ผมเคยทำเอาไว้ใน Platform ต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาครับ และเป็นเหมือน Portfolio ของผมไปด้วยในตัว หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับใครที่ผ่านเข้ามาชมครับ 🙏

พีท